logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKrausz, Ján

Iné mená:

Krausz Joannes. Krausz Ján. Kraus Ján.

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* Kremnica – † 6. júla 1817, Kľačno, okr. Prievidza

Životopis:

Teológiu ukončil v generálnom seminári v r. 1772 po druhom ročníku a 27. februára toho roka bol poslaný za kaplána v Bojniciach. 25. marca 1773 bol ustanovený za farára v Gajdli čiže v Kľačne, čím bol inkorporovaný do novozriadenej Banskobystrickej diecézy, kde sa v r. 1812 stal dištriktuálnym dekanom. Tam aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kľačno 1773 mar. 25. 1817 - - Krausz, Ján farár