logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKraus, Tobiáš

Iné mená:

Krausz Tobias.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

11. apríla 1674 bol ustanovený za farára v Grinave. V r. 1677 prijal Ždaňu, od 25. januára 1681 pôsobil v Prochote. V tom istom roku prešiel 4. júna do Janovej Lehoty, kde pracoval až do r. 1689.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Grinava 1674 apr. - 1681 - - Kraus, Tobiáš farár
Horná Ždaňa 1677 - - 1681 jan. 25. Kraus, Tobiáš farár
Prochot 1681 jan. 26. 1681 jún 4. Kraus, Tobiáš farár
Janova Lehota 1681 jún 4. 1689 - - Kraus, Tobiáš farár