logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKraus, Ferdinand

Iné mená:

Kraus Ferdinand

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

V r. 1789 bol prebendátom, potom kaplánom v Šimonovanoch. Od r. 1791 bol farárom v Turanoch. Zažil to nešťastie, že keď sa 11. marca 1796 vracal domov zo Štiavničky, našiel svoj kostol, o ktorého krásu sa horlivo staral, ľahnutý popolom. V r. 1801 ho prepustili do spišskej diecézy.

Pramene:

Historia domus Turany; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Turany 1791 - - 1801 - - Kraus, Ferdinand farár