logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKrakowitzer, Jozef

Iné mená:

Krakoviczer, Jozef SJ

Tituly:

kazateľ, technik

Životopisné dáta:

* 14. marca 1741, Treboň, Česko – † 11. apríla 1811, Hlohovec

Životopis:

Filozofiu študoval v rakúskom Linci. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 15. októbra 1758 v Trenčíne, kde v rokoch 1759-1760 absolvoval aj noviciát.
Po jeho ukončení vyučoval gramatiku na gymnáziách v rokoch 1761-1762 v Banskej Bystrici a v r. 1763 v Banskej Štiavnici. V rokoch 1764-1767 študoval teológiu na univerzite v Košiciach, tretiu probáciu si robil v Banskej Bystrici v r. 1768. Od r. 1768 bol učiteľom nižšej školy a vychovávateľom chudobných študentov. V r. 1769 bol kazateľom v Levoči a v rokoch 1770-1773 v Španej Doline. Po zrušení rehole r. 1773 pôsobil ako kňaz Ostrihomskej arcidiecézy, v rokoch 1778-1792 ako kaplán v Liptovskom Jáne, od r. 1803 v Hlohovci. Zaoberal sa hydraulikou a vodohospodárstvom.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Lukács, L.: Catalogus generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae Societatis Jesu (1551-1773). Pars II. Rím 1987, s. 788.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Špania Dolina 1775 - - 1776 - - Krakowitzer, Jozef administrátor


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
943614Krakowitzer, JozefGetreide-Mühlen1790
943615Krakowitzer, JozefAbhandlung über die Bestimmung der Gränzen in den Flüssen1791
943616Krakowitzer, JozefUeber Berichtigung der Gränze an Strömen1792
943617Krakowitzer, JozefOriginale Abhandlung von freien und verhängten Hammern und Stampfen...1793
943618Krakowitzer, JozefUeber den Strom in Röhren...1793
943619Krakowitzer, JozefNachtrag zu der Berichtigung der Gränze an Strömen1794