logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKrajčírovič, Ján

Iné mená:

Krajcsirovics Joannes.

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* Moravský Svätý Ján – † 10. apríla 1737, Borský Svätý Jur, okr. Senica

Životopis:

Ako chovanec seminára sv. Štefana sa v r. 1694 stal bakalárom a v r. 1695 magistrom filozofie. Teológiu absolvoval v tom istom seminári a 9. júna 1697 bol vysvätený za kňaza. 20. novembra toho roka bol ustanovený za farára v Bohuniciach. 11. apríla 1705 bol vymenovaný v Borskom Svätom Jure, kde dlhšie zastával úrad dištriktuálneho dekana. V súpise r. 1727 je zaznačené, že už je emeritným farárom. V r. 1731 sa tam konala vizitácia.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Jaslovské Bohunice 1697 nov. 20. 1705 apr. - Krajčírovič, Ján farár
Borský Svätý Jur 1705 apr. 11. +1737 apr. 10. Krajčírovič, Ján farár