logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKračún, Jozef

Iné mená:

Kracsun, vel Krazony Josephus. Kracson Jozef. Kračún Jozef.

Životopisné dáta:

* 1703 – † 29. septembra 1748, Tesáre nad Žitavou

Životopis:

10. augusta 1730 bol ustanovený za farára v Turčianskom Svätom Martine. Nato 23. júla 1737 v Sučanoch. Odtiaľ odišiel ešte v tom istom roku. 12. januára 1741 vo Svätom Beňadiku, potom 26. januára 1747 v Tesároch nad Žitavou, kde vo veku 45 rokov.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sučany 1737 júl 23. 1737 - - Kračún, Jozef farár
Hronský Beňadik 1741 jan. 12. 1747 - - Kračún, Jozef farár
Tesárske Mlyňany 1747 jan. 26. +1748 sept. 29. Kračún, Jozef farár