logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKracsovics, Jakub

Iné mená:

Kracsovics Jacobus.

Životopisné dáta:

18. - 19. storočie

Životopis:

Zo zrušeného kláštora Rehole sv. Benedikta na Panónskom vrchu bol prijatý do Ostrihomskej arcidiecézy. 22. novembra 1789 sa stal prvým miestnym kaplánom v Okoči. Tam sa v r. 1802 konal súpis farnosti. Odtiaľ sa po znovuobnovení rehole vrátil späť do kláštora.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Okoč 1789 nov. 22. 1802 - - Kracsovics, Jakub kaplán miesta