logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKoza-Matejov, Juraj

Iné mená:

Koza Jur Matejov. P. Alberti, Argus, Cyril Veľkomoravský, dr. Cyrillus, Čierny havran, Diogenes, Domötor Kupa, Mateň, Mik., Milkin, J. K. Mošovský, Mošovský, Metod Devínsky, Nemo, Dr. Ultimus, Zmok. Používal značky /+/, x, i., Koza-Matejov, J

Tituly:

kanonik, politický a náboženský publicista, redaktor, trpiteľ za vieru, archidiakon, arcidekan, rektor

Životopisné dáta:

* 4. januára 1884, Lovčica-Trubín, okr. Žiar nad Hronom – † 17. decembra 1973, Pezinok

Životopis:

Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, kde absolvoval aj teológiu. Za kňaza ho vysvätili 1. marca 1908. Ako kaplán pôsobil v Novej Bani, od r. 1909 v Hronci, od r. 1911 v Kremnici, od r. 1913 v Krupine.
V r. 1914 sa stal správcom farnosti a od r. 1920 farárom v Necpaloch. V rokoch 1922-1927 nemal benefícium. Až v r. 1927 sa stal kaplánom v Bojniciach, o rok neskôr farárom v turčianskej obci Mošovce, v r. 1936 konzultorom a o dva roky neskôr škôldozorcom v dištrikte Turiec. V r. 1945 ho povýšili na turčianskeho archidiakona. Po r. 1945 pôsobil v seminári v Banskej Bystrici ako rektor a kanonik tamojšej sídelnej kapituly až do internácie v r. 1950.
Patril k najlepším slovenským novinárom. Od 10. júna 1922 pôsobil ako zodpovedný redaktor denníka Slovák, kde naplno uplatnil svoje novinárske nadanie. Dostal sa však do sporov so šéfredaktorom V. Tukom a tajomníkom P. Macháčkom, ktorý ho v máji 1924 nahradil vo funkcii zodpovedného redaktora. Tieto rozbroje v redakcii využil minister V. Šrobár s cieľom rozvrátiť Hlinkovú stranu znútra. Poskytol mu materiálnu pomoc na založenie nového denníka Slovenský národ. Akciu v pozadí podporoval prezident T. G. Masaryk. Dňa 3. mája 1925 sa stal šéfredaktorom Slovenského národa, kde sa pokúsil o modernú nadstranícku žurnalistiku. Kritizoval vtedajšie politické pomery, upozorňoval na chyby u Andreja Hlinku, V. Tuku, P. Macháčka, no svoju akciu chápal ako očistenie strany, nie úplný rozchod. Preto sa nepridal k slovenskej odnoži Československej strany lidovej. V redakcii Slovenského národa sústredil nadaných novinárov, politikov a spisovateľov (napr. M. Urbana, A. Načina-Borina, G. Medrického). V r. 1925 založil humoristický časopis Dereš, ktorý vychádzal do r. 1927. Bol zakladateľom a majiteľom autonomistického týždenníka Chlieb (1925-1926).
V ďalšom období sa venoval pastorácii, no ďalej publikoval a verejne vystupoval. Bol známy ako priekopník ekumenizmu v Turci. Vo svojej práci pokračoval i po vzniku prvej Slovenskej republiky v r. 1939. V r. 1941 na konferencii kňazov propagoval vytvorenie spolku krajín s prevahou katolíckeho obyvateľstva v strednej Európe. Po tejto prednáške ho na nátlak Nemcov dal minister vnútra uväzniť v Ilave. V r. 1945 sa opäť ako novinár a kňaz aktívne zapojil do verejného diania. Stal sa redaktorom obnovených Katolíckych novín. Tento týždenník dosiahol v r. 1947 náklad 180-tisíc výtlačkov a stal sa najčítanejším na Slovensku, aj vďaka otvorenosti, s akou v ňom J. Koza obhajoval práva slovenských katolíkov a odhaľoval skutočnú tvár tzv. ľudovej demokracie. Okrem toho pôsobil aj ako vedúci tlačového oddelenia Ústrednej katolíckej kancelárie. Po uchopení moci komunistickou stranou v r. 1948 musel opustiť redakciu Katolíckych novín, ako „reakčného“ kanonika ho najprv izolovali a v noci zo 16. na 17. marca 1950 ho zatkla Štátna bezpečnosť, väznili ho v Bratislave. V lete 1950 ho umiestnili do internačného tábora v Močenku. Po prepustení v r. 1951 sa presťahoval k svojej neteri na Kysuce do obce Svrčinovec. Žil tam dvanásť rokov, mal zákaz verejne slúžiť sväté omše a nesmel publikovať. Venoval sa ovocinárstvu a v tejto oblasti sa stal vyhľadávaným odborníkom. Začiatkom 60. rokov odišiel do Charitného domova v Pezinku. V r. 1968 sa zapojil do aktivít smerujúcich k oživeniu slovenského katolicizmu.
Jeho články charakterizoval jasný a strhujúci štýl, schopnosť pracovať so symbolmi a vysvetľovať podstatu vecí. Písal najmä úvodníky, krátke úvahy, repliky a glosy. Publikovať začal v maďarčine ešte pred prvou svetovou vojnou v regionálnych novinách Korponai közlöny a v časopise Religió. Po r. 1918 publikoval v časopisoch Slovák, Slovenský národ, Chlieb, Kultúra, Národné noviny, Dereš, Plameň a Katolícke noviny. Osobitnú hodnotu má jeho príspevok Pán redaktor, idem k Vám na návštevu v evanjelickom časopise Cirkevné listy zo dňa 3. marca 1944. Uznáva v ňom niektoré krivdy spôsobené evanjelikom v prvej Slovenskej republike a načrtáva perspektívu zmierenia. Najvýznamnejšie sú jeho príspevky v Katolíckych novinách. Napriek cenzúre v nich odhaľoval najpálčivejšie problémy doby, kritizoval porušovanie náboženských práv a slobôd, varoval pred agresívnym ateizmom a vládou nekompetentných ľudí, burcoval k náprave. Jeho politické úvahy a analýzy vyšli v piatich brožúrach. Z češtiny preložil životopis dona Bosca od saleziána Antonína Dokoupila. Vydal ho pod menom P. Alberti (Bratislava 1942).

Pramene:

Krammer, J.: Slovenské autonomistické hnutie v rokoch 1918-1929. Bratislava 1962, s. 283-303; Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 375; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat; Slovenský biografický slovník III. Martin 1989, s. 218; Katolícke noviny, r. 109, 1994, s. 1; Slovenský národný archív Bratislava, fond: Národný súd, J. Ambro., Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, Kňaz. seminár B. Bystrica-Badín 2006, s. 49, 69.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nová Baňa 1908 - - 1909 - - Koza-Matejov, Juraj kaplán
Hronec 1909 - - 1911 - - Koza-Matejov, Juraj kaplán
Kremnica 1911 - - 1913 - - Koza-Matejov, Juraj kaplán
Krupina 1913 - - 1914 - - Koza-Matejov, Juraj kaplán
Necpaly 1914 - - 1922 - - Koza-Matejov, Juraj správca farnosti, farár 1920 farár
1922 - - 1927 - - Koza-Matejov, Juraj mimo pastorácie redaktor denníka Slovák
Bojnice 1927 - - 1928 - - Koza-Matejov, Juraj kaplán
Mošovce 1928 - - 1949 - - Koza-Matejov, Juraj farár 1936 konzultor, 1938 škôldozorca Turiec, 1945 archidiakon
Banská Bystrica 1946 - - 1950 - - Koza-Matejov, Juraj rektor kň. seminára kanonik sídelnej kapituly
1950 - - 1963 - - Koza-Matejov, Juraj mimo pastorácie od 1951 presťahovaný na Svrčinovci
Pezinok 1963 - - +1973 dec. 17. Koza-Matejov, Juraj dôchodok ChD


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
943588Koza-Matejov, JurajPrehratý boj o ministerstvo Slovenska1927
943589Koza-Matejov, JurajV novej situácii1927
943590Koza-Matejov, JurajVíťazstvo centralizmu1927
943591Koza-Matejov, JurajČo sa stalo1927
943592Koza-Matejov, JurajVstúpili sme do vlády1927
731872Koza-Matejov, JurajDon Bosco1942
471320Koza-Matejov, JurajDon Bosco1947
1043284Koza-Matejov, JurajDon Bosko1966?
471377Koza-Matejov, JurajDon Bosco.1969
528402Koza-Matejov, JurajDon Bosco2001

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
46681Svätá rodina19238-9Cyrill. Kríž.
43220Kráľovná svätého ruženca19325J. K. Svätý Ruženec.
46032Kráľovná svätého ruženca193210.J. K. Svätý Ruženec.
45166Kráľovná svätého ruženca19324J. K. Svätý Ruženec.
45530Kráľovná svätého ruženca19327J. K. Svätý Ruženec.
45559Kráľovná svätého ruženca19328-9J. K. Svätý Ruženec.
49753Kultúra19335J. K. Matejov Aká práca — taká pláca
46571Kráľovná svätého ruženca193511Z nemeckého: J. K. Svadobné dary.
52288Hlasy z domova193610J. K. Matejov Za vladárov.
52405Hlasy z domova193611J. K. Matejov Aby sa všade ostro postavili proti slobodnomurárstvu.
52361Hlasy z domova19362J. K. Matejov Úmysel Sv. Otca.
52382Hlasy z domova19364Jur. K. Matejov. Úmysel Sv. Otca na mesiac apríl.
52260Hlasy z domova19367Jur. K. Matejov. Za tých, ktorí sú vo väzení.
52335Hlasy z domova19368Jur. K. Matejov. Aby sa dietky zavčasu učily najpotrebnejšie kresťanské cnosti.
52309Hlasy z domova19369J. K. Matejov Za pracovníkov vedy.
52314Hlasy z domova19369J. K. Matejov Filip.
38823Svätá rodina19366Laco Sch Mošovský. Túhami spievam
52428Hlasy z domova19363J. K. Matejov Cenenie a konanie práce v duchu kresťanskom.
44357Kráľovná svätého ruženca193611J. L. + J. K. Prečo oslovujeme preblahosl. Pannu Máriu v litániách: Matka predivná?
44057Kráľovná svätého ruženca19368-9J. L. + J. K. Tristoročné pútnické miesto Panny Márie v Kevelaari.
50262Hlasy z domova19404J. K. Matejov. HLASY Z DOMOVA. Plnenie spravodlivosti podľa Desatoro Božích prikázaní.
50245Hlasy z domova19407J. K. Matejov. Hlasy z domova. Eucharistické kongresy.
41635Duchovný pastier19417J. K. Matejov. Milosť
39665Posol božského Srdca Ježišovho19425J. K. Matejov. Modlime sa. Aby naša skromnosť bola známa všetkým ľuďom.
39646Posol božského Srdca Ježišovho19426J. K. Matejov. Modlime sa. Aby sme dôstojne napravili chyby oproti B. Srdcu vo sviatosti Oltárnej popáchané.
50324Hlasy z domova194311J. K. Matejov. Modlime sa: Aby sme čo najčastejšie vzbudzovali v sebe dokonalú ľútosť.
50304Hlasy z domova19434Jur Koza Matejov. Modlime sa: Aby pápežské dielo pre kňazské povolanie prekvitalo.
50279Hlasy z domova19439J. K. Matejov. Modlime sa: Aby sme si misiami a exercíciami zaslúžili trvalý pokoj.
50425Hlasy z domova19441J. K. Matejov. Modlime sa: Aby Boh pomáhal Cirkvi podľa všeobecných a zvláštnych úmyslov Sv. Otca.
50402Hlasy z domova19448J. K. Matejov. Modlime sa: Aby panny vo svete žijúce vynikali čnosťami, dnes zvlášť potrebnými.
2237Pútnik cyrilometodejský19461Jur Koza Matejov Nový rok trestanca
2378Pútnik cyrilometodejský194616Jur Koza Matejov Legenda
2384Pútnik cyrilometodejský194617-18Jur Koza Matejov Legenda.
2256Pútnik cyrilometodejský19463Jur Koza Matejov 25
2278Pútnik cyrilometodejský19465Jur Koza Matejov Don Boscovo proroctvo
2298Pútnik cyrilometodejský19467-8Jur Koza Matejov Krížik
51692Hlasy z domova19461-2J.K. Matejov Drotár.
50447Hlasy z domova19465J. Koza Matejov. Modlime sa... Za úspešné odvrátenie schizmy v Južnej Amerike.
2399Pútnik cyrilometodejský19471Jur Koza Matejov Legenda.
2416Pútnik cyrilometodejský19473Jur Koza Matejov Legenda.
2446Pútnik cyrilometodejský19477Jur Koza Matejov V duchu našej veľkej, slávnej minulosti.
50470Hlasy z domova19475Jur Koza Matejov. Modlime sa: Za posvätenie manželského stavu.