logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKožák, Anton

Životopisné dáta:

* 12. marca 1952, Čadca – † 29. augusta 2014, Turzovka, okr. Čadca

Životopis:

Po ukončení štúdia na Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol 8. júna 1975 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Bánovciach nad Bebravou a v Starej Bystrici v okrese Čadca, v rokoch 1976-1980 v Čiernom pri Čadci. V rokoch 1980-1987 bol správcom farnosti v Novej Bystrici, v rokoch 1987-1992 v Staškove, rovnako v čadčianskom okrese. V rokoch 1992-1994 pôsobil v Moravskom Lieskovom v okrese Nové Mesto nad Váhom, od r. 1994 bol správcom farnosti v Bošáci. V rokoch 1998 – 1999 spravoval farnosť Solčany v topoľčianskom okrese, pričom v rokoch 1998–1999 spravoval excurrendo i farnosť Nitrianska Streda. V rokoch 1999–2004 bol správcom farnosti v Čavoji v prievidzkom okrese, v rokoch 2004–2007 vo Fačkove, pričom v rokoch 2005 – 2006 spravoval excurrendo aj Čičmany. Zo zdravotných dôvodov bol v rokoch 2007–2011 výpomocným duchovným v novej farnosti Čadca-Kýčerka a v rokoch 2011–2014 žil na odpočinku v Turzovke. Je pochovaný v rodisku.

Pramene:

Schematizmus nitrianskej diecézy 1996, s. 152; internetový zdroj.
Schematizmus nitrianskej diecézy 2006. LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 161.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bánovce nad Bebravou 1975 - - 1975 po - Kožák, Anton kaplán
Stará Bystrica 1975 po - 1976 - - Kožák, Anton kaplán
Čierne pri Čadci 1976 - - 1980 - - Kožák, Anton kaplán
Nová Bystrica 1980 - - 1987 - - Kožák, Anton správca farnosti
Staškov 1987 - - 1992 - - Kožák, Anton správca farnosti
Moravské Lieskové 1992 - - 1994 - - Kožák, Anton správca farnosti
Bošáca 1994 - - 1998 - - Kožák, Anton správca farnosti
Nitrianska Streda 1998 - - 1999 - - Kožák, Anton excurrendo zo Solčian
Solčany 1998 - - 1999 - - Kožák, Anton správca farnosti
Čavoj 1999 - - 2004 - - Kožák, Anton správca farnosti
Fačkov 2004 - - 2007 - - Kožák, Anton správca farnosti
Čičmany 2005 - - 2006 - - Kožák, Anton excurrendo z Fačkova
Čadca - Kýčerka 2007 - - 2011 - - Kožák, Anton výpomocný duchovný
Turzovka 2011 - - +2014 aug. 29. Kožák, Anton dôchodok