logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKövesdy, Štefan

Iné mená:

Kövesdy Stephanus.

Životopisné dáta:

17. -18. storočie

Životopis:

23. marca 1699 bol ustanovený za farára v Derecske, nato 20. septembra 1705 v Hodejove. Od 18. decembra 1710 pôsobil v Jelšave, kde zároveň zastával úrad hornogemerského dištriktu. Od 10. mája bol v Novej Bašte, kde pracoval až do r. 1720.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Držkovce 1699 mar. 23. 1705 - - Kövesdy, Štefan farár
Hodejov 1705 sept. 20. 1710 dec. 13. Kövesdy, Štefan farár
Nová Bašta 1719 máj 10. 1720 - - Kövesdy, Štefan farár