logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKovács, Michal (Hedervár, 1763)

Iné mená:

Kovács Michael.

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

9. marca 1763 bol poslaný za kaplána do Hederváru. 26. júna 1764 bol ustanovený za farára v Hrkáči čiže Gemerskej Vsi. Nato 5. decembra 1773 v Hosticiach. Potom 1. augusta 1776 v Holiši, čím bol inkorporovaný do novozriadenej Rožňavskej diecézy.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Gemerská Ves 1764 jún 26. 1773 dec. 5. Kovács, Michal (Hedervár, 1763) farár
Hostice 1773 dec. 5. - - - Kovács, Michal (Hedervár, 1763) farár
Holiša 1776 aug. 1. - - - Kovács, Michal (Hedervár, 1763) farár