logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKováčovský, Róbert

Iné mená:

Kováčovský Róbert

Životopisné dáta:

* 17. októbra 1852, Bystrá – † 17. apríla 1914, Vieska, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

Bol synom notára, po skončení teologického štúdia bol v r. 1878 vysvätený za kňaza. Primície mal v Čiernom Balogu. Ako kaplán pôsobil v Jastrabej a Krupine. Od r. 1890 bol farárom v Tŕní, od r. 1897 vo Vieske, kde aj zomrel.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Tŕnie 1890 - - 1897 - - Kováčovský, Róbert farár