logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKováč, Mikuláš

Iné mená:

Kovách Nicolaus.

Životopisné dáta:

* 19. novembra 1843 – † po r. 1920, Bohdanovce nad Trnavou, okr. Trnava

Životopis:

Teológiu absolvoval v Ostrihome v r. 1869 po štvrtom ročníku. 25. júla toho roka bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Marianke, od r. 1871 v Blumentále. 16. marca 1874 bol menovaný za farára v Lozorne. Od 4. septembra 1881 pôsobil v Bohdanovciach nad Trnavou.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894;
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi