logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKováč, Imrich (1953)

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 15. októbra 1953, Dubník, okr. Nové Zámky

Životopis:

Po skončení teologického štúdia na Rímskokatolíckej Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave bol 12. júna 1977 vysvätený za kňaza. V rokoch 1978 - 1980 absolvoval základnú vojenskú službu. V r. 1980 bol kaplánom v Topoľčanoch a potom v Piešťanoch, v r. 1981 vo Vrábloch, v rokoch 1982 - 1985 v Šamoríne. Od r. 1985 bol administrátorom vo Voderadoch, od r. 1991 farárom v Litave, pričom v rokoch 1992 - 2005 excurrendo spravoval aj Senohrad, od r. 2005 bol školským dekanom dekanátu Zvolen. Od 1. júla 2005 bol farárom v Banskej Belej, pričom v rokoch 2005 - 2008 excurrendo spravoval aj farnosť Podhorie. V r. 2008 sa stal farárom v Sebedraží. Po reorganizácii slovenskej cirkevnej provincie prináleží od 14. februára 2008 Nitrianskej diecéze. Je dekanom v Radave.

Pramene:

Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978, s. 125;
https://samorin.estranky.sk/clanky/kovac-imrich.html

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Holíč 1977 jún 12. 1978 - - Kováč, Imrich (1953) kaplán 1978-1980 ZVS
Topoľčany 1980 - - 1980 - - Kováč, Imrich (1953) kaplán
Piešťany 1980 - - 1981 - - Kováč, Imrich (1953) kaplán
Vráble 1981 - - 1982 - - Kováč, Imrich (1953) kaplán
Šamorín 1982 - - 1985 - - Kováč, Imrich (1953) kaplán
Voderady 1985 - - 1991 - - Kováč, Imrich (1953) správca farnosti
Litava 1991 - - 2008 - - Kováč, Imrich (1953) farár
Sebedražie 2008 - - 2009 - - Kováč, Imrich (1953) farár