logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKöszeghy, Melichar

Iné mená:

Köszeghy Melchior.

Tituly:

kanonik

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Bol medzi prvými, ktorý na trnavskej univerzite postúpil na bakalára filozofie a to v roku 1636, ktorý bol druhým rokom od zriadenia tejto univerzity. V r. 1647 bol farárom v Dunajskej Strede s filiálkou Kostolné Kračany. Uvádza sa to v zozname kňazov, zostavenom v tom roku na príkaz Juraja Lippaya. Tento zoznam ho uvádza aj medzi bratislavskými kanonikmi a altaristami. Na kapitule to dosiahol až na kustóda. 12. apríla 1654 bol inštalovaný za ostrihomského kanonika, kde pôsobil až do r. 1655.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dunajská Streda 1647 oco. - - - - Köszeghy, Melichar farár