logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKostka, Ján (1638-1709?)

Iné mená:

Kosztka Joannes. Kostka Ján

Životopisné dáta:

* 1638 – † po r. 1709, Ružindol, okr. Trnava

Životopis:

Študoval v seminári sv. Štefana. 9. mája 1667 bol ustanovený za farára vo Veľkých Zlievciach, v tom istom roku aj v Dolných Lelovciach, kde pracoval až do r. 1672. Medzitým bol až do r. 1679 aj v Tesároch nad Žitavou, túto farnosť zanechal zničenú. 1. apríla 1681 bol ustanovený vo Velčiciach, 4. mája 1687 vo Veľkej Lovči, kde bol až do r. 1689. Od 14. júna 1692 pôsobil v Radošine, tam v r. 1697 vykonal vizitáciu Imrich Pongrácz, ktorý o farárovi toto: 59 ročný, 35 rokov kňazom. Tam sa aj v r. 1700 konala vizitácia a vykonal ju Jozef Pongrácz, ktorý o farárovi zaznamenal: Kňaz bol varovaný, aby kostol udržiaval čistejší, zbavený piesku a pavučín. 29. januára 1701 sa Juraj Jankovics postaral o chorus ku cti svojho patróna a Prebl. Panny Márie. Nato bol 25. apríla 1705 ustanovený v Ružindole, kde pracoval až do r. 1709.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľké Zlievce 1667 máj 9. 1672 - - Kostka, Ján (1638-1709?) farár
Dolné Lelovce 1667 - - 1672 - - Kostka, Ján (1638-1709?) farár
Tesárske Mlyňany 1672 - - 1679 - - Kostka, Ján (1638-1709?) farár
Velčice 1681 apr. 1. 1687 - - Kostka, Ján (1638-1709?) farár
Lovča 1687 máj 4. 1689 - - Kostka, Ján (1638-1709?) farár
Radošina 1692 jún 14. 1704 - - Kostka, Ján (1638-1709?) farár
Ružindol 1705 apr. 25. 1709 - - Kostka, Ján (1638-1709?) farár