logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKosmály, Ignác

Životopisné dáta:

* 10. februára 1905, Psáry, okr. Praha-západ, Česko – † 10. apríla 1969, Jarok, okr. Nitra

Životopis:

Po ukončení teologických štúdií bol 29. júna 1930 vysvätený v Nitre za kňaza. V rokoch 1930-1933 bol kaplánom vo Vysokej nad Kysucou, od r. 1933 v Kolároviciach, kde sa stal dočasným správcom. V r. 1934 zložil prosynodálnu skúšku a stal sa riadnym správcom. V rokoch 1936-1942 bol farárom v Dolnom Hričove. V r. 1942 sa stal dočasným správcom a od r. 1946 farárom vo farnosti Klíž-Hradište, dnes Veľký Klíž v okrese Partizánske. V r. 1953 sa stal farárom v Jarku pri Nitre, kde pôsobil až do smrti.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII, Nitra 1937, s. 155; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLII, Nitra 1942, s. 139; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII, Nitra 1947, s. 154; internetový zdroj.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vysoká nad Kysucou 1930 - - 1933 - - Kosmály, Ignác kaplán
Kolárovice 1933 - - 1933 - - Kosmály, Ignác kaplán
Kolárovice 1933 máj 15. 1936 apr. 1. Kosmály, Ignác administrátor, farár
Dolný Hričov 1936 - - 1942 - - Kosmály, Ignác farár
Veľký Klíž 1942 - - 1953 - - Kosmály, Ignác administrátor, farár
Jarok 1953 - - +1969 apr. 10. Kosmály, Ignác farár