logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKošík, Béda Filip, OFM

Iné mená:

pseudonym Bohuznámy

Tituly:

náboženský spisovateľ, dramatik, pedagóg a vychovávateľ

Životopisné dáta:

* 27. októbra 1886, Solčany, okr. Topoľčany – † 15. marca 1969, Topoľčany, poch. v Solčanoch

Životopis:

Pochádzal z roľníckej rodiny. Dňa 3. septembra 1906 vstúpil v Trnave do františkánskej rehole. Študoval na gymnáziu v Nitre, filozofiu v Malackách, teológiu v Bratislave. Za kňaza bol vysvätený 30. júna 1911 v Budapešti.
Pôsobil v hlohoveckom františkánskom kláštore ako spovedník, kazateľ a aprobovaný profesor náboženstva. Pastoračne účinkoval do r. 1913 v Trnave, do r. 1915 v Žiline, do r. 1920 v Bratislave. Potom bol v rokoch 1921-1923 gvardiánom kláštora v Trnave, do r. 1927 katechétom a kazateľom v Trnave. V rokoch 1927-1940 bol profesorom náboženstva v Hlohovci, v rokoch 1939-1940 riaditeľom gymnázia v Malackách, v rokoch 1941-1945 profesorom na gymnáziu v Hlohovci. V r. 1950 ho väznili v koncentračných táboroch v Hronskom Beňadiku a v Belušských Slatinách. Potom bol kaplánom v Dlhom Poli a 1. júla 1951 sa stal kurátom žilinskej nemocnice. Od r. 1952 pôsobil ako správca farnosti v Oponiciach. Súkromne študoval hudbu u Leopolda Dušinského v Nitre, Ernesta Emanuela Schumeru v Trnave a u F. Mocku v Bratislave. Zakladal a viedol divadelné a spevácke krúžky; bol duchovným vodcom miestnych jednôt Orla a Katolíckeho skautingu.
V r. 1922 v súvislosti so sedemstoročnicou Rádu svetských Františkánov založil časopis Serafínsky svet a redigoval jeho prílohu Naša mládež, z ktorej sa pod jeho vedením vyvinul v r. 1935 samostatný časopis - zábavno-poučný mesačník študentov. Náboženskými úvahami prispieval do časopisov Serafínsky svet, Svätá rodina, Duchovný pastier, Tatranský Orol. Pod pseudonymom Bohuznámy napísal drámu v piatich dejstvách Rubínová brošňa (1924). V rukopise zanechal divadelnú hru Za more. Zostavil aj modlitbové knižky s osobitným zameraním na stredoškolskú mládež, napísané s vrúcnou nábožnosťou a mladíckym entuziazmom. Ďalšie diela: Regula Tretieho rádu serafínskeho otca sv. Františka z Assisi (Bratislava 1919, 3. vyd. 1935); Cirkev v službách vedy (Tatranský Orol I.); Modlitbová a obradová knižka pre terciárov a modlitbová knižka pre študentov, Hviezdičky. Modlitebná knižka s cirkevným spevníkom pre stredoškolskú katolícku mládež (Bratislava 1935).

Pramene:

Gajdoš, J. V.: Františkáni v slovenskej literatúre. Cleveland, Ohio, 1979, s. 102-103 a 206-208; Slovenský biografický slovník III. Martin 1989, s. 200; Prikryl, Ľ.V.: Žilinskí kňazi a rehoľníci, Žilina 2007, s. 75-77.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Oponice 1952 - - 1969 - - Košík, Béda Filip, OFM farár


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
874549Košík, Béda Filip, OFMRegula tretieho rádu Serafínského Otca sv. Františka z Assisi1919
1042673Košík, Béda Filip, OFMRubínová brošňa1924
877800Košík, Béda Filip, OFMRegula Tretieho Rádu Serafínskeho Otca sv. Františka z Assisi1927
900446Košík, Béda Filip, OFMHviezdičky1935
900451Košík, Béda Filip, OFMRegula Tretieho Rádu Serafínskeho Otca sv. Františka z Assisi1935