logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKörmendy, Imrich

Iné mená:

Körmendy de Eadem Emericus.

Tituly:

kanonik bratislavskej kapituly

Životopisné dáta:

* Gbely, okr. Skalica – † 1674

Životopis:

Z Gbel. Ako chovanec generálneho seminára sa v r. 1654 stal magistrom filozofie. Teológiu začal v tom istom seminári v r. 1655. V r. 1658 bol farárom v Malej Mači. V r. 1663 bol povýšený do farnosti Sereď, ako taký sa v tom roku stal bakalárom posvätnej teológie. Nato sa stal farárom v Malackách a nitrianskym kanonikom. 28. apríla 1668 bol inštalovaný na ostrihomského kanonika, ale kvôli urážke ho odstránili, obdržal farnosť Sládkovičovo. 23. januára 1673 bol ustanovený v Gbeloch, kde začal viesť matriku. 20. júna toho roka sa stal bratislavským kanonikom. Z poverenia Juraja Szelepcsényiho sa zriekol farnosti a 1. januára 1674 prijal vedenie farnosti Pezinok. Kostol odstúpili katolíkom posledného februára. 21. augusta 1674 dostal nástupcu. Ešte v tom roku zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sereď 1663 - - 1665 - - Körmendy, Imrich farár
Sládkovičovo 1669 - - 1673 jan. 23. Körmendy, Imrich farár
Gbely 1673 jan. 23. 1674 - - Körmendy, Imrich farár
Pezinok 1674 jan. 1. 1674 aug. 21. Körmendy, Imrich farár