logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKorbič, Tomáš

Iné mená:

Korbits, Korbics, Tomáš

Tituly:

kňaz Košickej arcidiecézy, dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 6. decembra 1741, Sibiu, Rumunsko – † 1817, Bardejov

Životopis:

Študoval v rodisku a v Jágri. Po skončení teologických štúdií bol v r. 1765 vysvätený za kňaza. V rokoch 1765-1770 bol dvorným kaplánom v Esztari v Maďarsku. V rokoch 1770-1772 bol farárom v Trstenom pri Hornáde v okrese Košice-okolie. Od r. 1772 pôsobil v Jágri ako profesor teológie a jazykov, bol vymenovaný za jágerského kanonika. Od r. 1782 pôsobil v Bardejove, v r. 1804 bol vymenovaný za honorárneho kanonika. Bol tiež bardejovským dekanom a prísediacim súdnej tabule Šarišskej stolice.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 106;
http://farnosttph.sk/knazi-v-nasej-farnosti/

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
kaplán Eszltar 1765 - - 1770-1772 - - Korbič, Tomáš dvorný
Trstené pri Hornáde 1770 - - 1772 - - Korbič, Tomáš farár
teológie a jazykov-Jáger 1772 - - 1782-1817 - - Korbič, Tomáš profesor
Bardejov 1782 - - 1817 - - Korbič, Tomáš farár