logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKonečný, Anton

Tituly:

Mons., prof., ThDr., Ing., PhD.

Životopisné dáta:

* 17. marca 1944, Prešov, Kurima

Životopis:

Vyrastal v Kurime v bardejovskom okrese. Po skončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave ho 10. júna 1973 vysvätil biskup Július Gábriš za kňaza.
V rokoch 1973-1975 bol kaplánom v Humennom, v rokoch 1975-1990 farárom v Plavči v okrese Stará Ľubovňa. V rokoch 1990-1993 pôsobil vo farnosti Košice-Poľov a zároveň bol odborným asistentom na Teologickom inštitúte CMBF UK v Spišskom Podhradí – Spišskej Kapitule. Od r. 1990 je členom Komisie pre cirkevno-hudobné vzdelávanie pri KBS a Hudobnej sekcie Liturgickej komisie KBS. V r. 1993 bol správcom kostola sv. Antona v Košiciach, v rokoch 1994-2003 bol rektorom kňazského seminára a moderátorom Teologického inštitútu CMBF UK v Košiciach, členom zboru konzultorov, členom Presbyterskej rady a tribunálnym sudcom. Od r. 2000 je člen Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. V r. 2002 sa habilitoval na CMBF UK v Bratislave. Od r. 2003 je členom Vedeckej rady Filozofickej fakulty KU. V r. 2003 sa stal docentom katolíckej teológie a dekanom na TF Katolíckej univerzity v Košiciach. V r. 2004 sa po menovaní prezidentom SR sa stal profesorom. Taktiež získal ocenenie „Fra Angelca“ za prínos pre oblasť kresťanskej kultúry na Slovensku a Cenu Mesta Košice za rozvoj ekumenického dialógu a interkofesionálnych vzťahov v meste. V tom istom roku bol aj národným delegátom pri príprave Medzinárodného Eucharistického kongresu. Od r. 2005 je členom Vedeckej rady Zdravotníckej fakulty KU a členom Centra excelentnosti SAV – centrum mediálnej kultúry. Od r. 2007 je členom Vedeckej rady Teologickej fakulty Prešovskej univerity, docentom a profesorom katolíckej teológie a dekanom na TF Katolíckej univerzity v Košiciach.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 105;
http://www.osobnosti.sk/osobnost/anton-konecny-722

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Humenné 1973 - - 1975 - - Konečný, Anton kaplán
Humenné 1973 - - 1975 - - Konečný, Anton kaplán
Plaveč 1975 - - 1990 - - Konečný, Anton farár
Plaveč 1975 - - - - - Konečný, Anton správca farnosti
Košice - Poľov 1990 - - 1990 po - Konečný, Anton farár
na TI CMBF UK v Spišskom Podhradí 1990 po - 1993 - - Konečný, Anton odborný asistent
kostola sv. Antona Košice 1993 - - 1994 - - Konečný, Anton správca
TI CMBF UK v Košiciach 1994 - - - - - Konečný, Anton rektor seminára, moderátor


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1033336Konečný, AntonLiturgický spevník1991
627247Konečný, AntonProblematika slovenského liturgického spevníka1997
1033337Konečný, AntonLiturgika 11997
1033338Konečný, AntonLiturgika 21998
847294Konečný, AntonLiturgický spev na bohosloveckej fakulte1999
528117Konečný, AntonLiturgický zmysel omšových spevov. Úvodný spev. Spev na prípravu obetných darov. Spev na príjímanie. Vianočné a veľkonočné obdobie.2000
662593Konečný, AntonFormazione umana e progetto dell'anno formativo fuori del seminario2001
662594Konečný, AntonLiturgie in der Slowakei in der Zeit der Totalität2001
662595Konečný, AntonNote sulla formazione umana nel seminario di Košice2001
847287Konečný, AntonLiturgický spev na bohosloveckej fakulte2002
878178Konečný, AntonLiturgický spev na Teologickej fakulte2004
19601Konečný, AntonLiturgika pre hudobníkov2004
36121Konečný, AntonKatolícka teológia na Slovensku : Zborník2007

Príspevky v knihách iných autorov

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
279162Marčin, JozefHoc sme ešte deti ...1993
384164Marián Šangala, Anton KonečnýKríže Košíc a okolia2002