logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKondé, Pavol

Iné mená:

Kondé Pavol

Tituly:

honorárny kanonik

Životopisné dáta:

* 12. augusta 1935, Pohranice – † 10. februára 2022, Pohranice, okr. Nitra

Životopis:

Teológiu študoval na Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave, po skončení štúdia bol 9. júna 1973 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil vo Varíne a Sládečkovciach, dnešnom Močenku. V rokoch 1978 – 2008 pôsobil ako farský administrátor vo farnosti Kolíňany. V roku 2001 bol menovaný za honorárneho dekana. Od roku 2008 žil na odpočinku v rodnej obci Pohranice, kde ešte pastoračne vypomáhal. Pri príležitosti 85. narodenín mu bol udelený titul honorárneho kanonika. Dekrét si prevzal z rúk nitrianskeho diecézneho biskupa Viliama Judáka 23. augusta 2020. Zomrel v 87. roku života a 49. roku kňazstva.
Svätá omša spojená s pohrebnými obradmi sa konala 18. februára 2022 v Pohraniciach, kde bol zosnulý kňaz pochovaný.

Pramene:

Schematizmus nitrianskej diecézy 2006. LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 156;
http://www.varin.fara.sk/farnost-varin/farska-kronika/ - s. 46;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200824030;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20220214025; parte

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Varín 1973 - - 1973 - - Kondé, Pavol kaplán
Močenok 1973 - - 1978 - - Kondé, Pavol kaplán
Kolíňany 1978 - - 2008 - - Kondé, Pavol správca farnosti 2001 honor. dekan
Pohranice 2008 - - +2022 - - Kondé, Pavol dôchodca