logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKomora, Ján

Iné mená:

Komora Ján

Životopisné dáta:

* 3. apríla 1866, Teplý Vrch – † 9. marca 1930, Vrútky, okr. Martin

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1888 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom vo Veľkom Poli, administrátorom v Píle, kaplánom v Prievidzi, v r. 1894 administrátorom vo Vrícku, kaplánom a katechétom preparandie v Turčianskych Tepliciach. Od r. 1895 bol farárom v Necpaloch, od r. 1903 vo Vrútkach, kde sa v r. 1904 stal dištriktuálnym dekanom, v r. 1922 bol menovaný za honorárneho kanonika Banskobystrickej diecézy. Mal krásnu postavu, bol milý Bohu i ľuďom. Štedro podporoval chudobných. Vďační Vrútočania pomenovali jeho menom jednu z ulíc.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vrícko 1894 - - 1894 - - Komora, Ján administrátor
Necpaly 1895 - - 1903 - - Komora, Ján farár
Vrútky 1903 - - 1930 - - Komora, Ján farár