logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKomnánsky, Anton Kilian, OFM

Tituly:

náboženský publicista, kazateľ

Životopisné dáta:

* 19. februára 1824, Modra, okr. Pezinok – † 25. januára 1898, Bratislava

Životopis:

Do františkánskej rehole vstúpil 23. septembra 1842. Po ukončení teológie ho 4. augusta 1847 vysvätili za kňaza.
Pôsobil v slovenských konventoch Mariánskej provincie: v Malackách, v Nitre, v Bratislave, kde zastával rôzne funkcie. V 70tych rokoch bol gvardiánom v Malackách, provinčným sekretárom a definítorom. Účinkoval ako slovenský kazateľ na južnom i západnom Slovensku a v severnom Maďarsku v Ostrihome, Csolnoku, Cséve, Sarisápe.
Väčšina z jeho kázní odznela v Slovenskom Mederi a Malackách. Časť z nich publikoval v r. 1849 a 1850 v Katolíckych novinách a v r. 1851 v Kresťanskom kalendári. Mnohé sa zachovali v rukopise. Pôsobil aj ako lektor filozofie a histórie na františkánskych učilištiach v Bratislave a Nitre, kde v r. 1850 napísal na desiatich hárkoch polemickú prednášku Historia Regni Hungariae (Dejiny Uhorského kráľovstva), v ktorej ostro napadol Anonymovu a Turóciho teóriu, že kráľ Svätopluk predal Veľkú Moravu starým Maďarom za biele kone. Jej polemický obsah vyvolal v rehoľných kruhoch diskusiu a s ňou spojený zvýšený záujem o kritické skúmanie uhorských dejín založené na interpretácii archívnych prameňov.Obsahuje udalosti z polovice 9. storočia po rok 1301. Komnánsky sa tu ukazuje síce ako Uhor, ale aj ako Slovák.Keď píše o Veľkej Morave, kde vládol Svätopluk a potom jeho synovia Mojmír 1a Sventibald, stojaci bojovne proti sebe, akosi s bolesťou musí priznať, že Maďari po vyplienení Talianska a Panónie divokou zúrivosťou všetko kynožili a napadli Veľkú Moravu, ktorej časť si podmanili a kraje za riekou Moravou sa dostali ako poplatné Čechom. Komnanský povzbudzoval Metoda Gazdíka, aby svoje skúsenosti ako apoštolský misionár v Carihrade vydal tlačou. Stalo sa tak v časopise Cyrill a Method III. a VI. Od Gazdíka pochádza pekné svedectvo o národnej uvedomelosti Komnanského: „muž národu svému vrúcne oddaný a literatúry národné pestitel znamenitý“.

Pramene:

Gajdoš, V. J.: Františkáni v slovenskej literatúre. Cleveland, Ohio, 1979, s. 100 a nasl.; Rizner, Ľ. V.: Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900. II., Martin 1931, s. 412; Gajdoš, V. J.: Františkánska knižnica v Malackách. Bratislava 1943, s. 100, 118 a nasl.; Slovenský biografický slovník III. Martin 1989, s. 155; Cyrill a Method III., 1854, č. 9; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nitra (horné mesto) 1873 - - 1875 - - Komnánsky, Anton Kilian, OFM správca farnosti


Stručná bibliografia:

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
51485Katolícke noviny18494Kilián Komnanszky Advent
51456Katolícke noviny18495Kilián Komnanszky Hrob
51464Katolícke noviny18496Kilián Komnanszky. Sen
51447Katolícke noviny18497Kílian Komnanszky Betlehemský pastieri
51448Katolícke noviny18497Kílian Komnanszky Prečo sa dňe swátečné
51493Katolícke noviny18498Kilián Komnanszky Nowi rok
51899Katolícke noviny185012Kílíán Komnanszky Ukrutnosť ludská.
51872Katolícke noviny185018Kilián Komnanszky Duchowné owečki sa množa.
51914Katolícke noviny18506Kílían Komnanszky Radostní cit.
51879Katolícke noviny18508Kílíán Komnanszky Ranejšé wzdichnuťí Bohu.
51880Katolícke noviny18508Kílíán Komnanszky Swato-jánská muška.
52255Katolícke noviny1851a10Kilian Komnanszky Ňemeškaj sa obrátit k Pánowi