logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKomlóši, František

Iné mená:

Komlóssy, Franciscus. Komlóssy, Komlóši, František

Tituly:

Mons., PhDr., prepošt, verejný činiteľ, náboženský spisovateľ

Životopisné dáta:

* 23. apríla 1853, Topoľčany – † 3. októbra 1915, Bratislava

Životopis:

V r. 1864 začal študovať na gymnáziu v Nitre, pokračoval v Ostrihome a v Kecskeméte. Teológiu začal študovať v Ostrihome a filozofiu na univerzite v Budapešti, kde 15. novembra 1879 získal doktorát filozofie. Za kňaza ho vysvätil biskup Ján Šimor 29. júna 1881.
Pôsobil ako kaplán v Modre. V rokoch 1881-1885 bol profesorom gymnázia v Trnave, pričom od r. 1883 bol dočasným notárom trnavskej administratúry. Od r. 1885 účinkoval ako administrátor v Kamenici nad Hronom, od r. 1886 v Dubníku, od mája 1890 ako farár v Mužle. V r. 1892 bol menovaný za pápežského kaplána a tiež najvyššieho inšpektora cirkevných škôl Ostrihomskej arcidiecézy. 28. októbra 1893 ho vymenovali za ostrihomského kanonika, v r. 1896 za titulárneho opáta, v r. 1905 sa stal bratislavským prepoštom a v r.1907 pápežským prelátom. Okrem aktívnej činnosti v parlamente ako poslanec Uhorského snemu v rokoch 1884-1905 za vrbovský, senecký a stupavský volebný okres pôsobil aj ako funkcionár osvetových spolkov a inštitúcií.
Literárne bol činný ako autor náboženských a historických spisov, vydával a redigoval časopisy. Písal do nemeckých časopisov a z nemčiny preložil detské divadelné hry aj modlitebnú knižku.

Pramene:

Zelliger, A.: Egyházi írók csarnoka. Trnava 1893, s. 256; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 696 et Supplementum, Addenda et corrigenda. In parte secunda, s. 1061; Szinnyei, J.: Magyar írók élete és munkái 6. Budapešť 1899, s. 855-858; Kollányi, F.: Esztergomi kanonokok 1100-1900. Ostrihom 1900, s. 521-522; Révai Nagy Lexikona 11. Budapešť 1914, s. 833;Slovenský biografický slovník III. Martin 1989, s. 155;
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm
Schem.1915

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Modra 1881 - - 1881 - - Komlóši, František kaplán
Trnava 1881 - - 1885 - - Komlóši, František profesor na gymnáziu
Kamenica nad Hronom 1885 máj 19. 1886 - - Komlóši, František farár
Dubník 1886 - - 1890 - - Komlóši, František farár
Mužla 1890 máj - 1893 okt. 28. Komlóši, František farár
Ostrihom, Bratislava 1893 - - - - - Komlóši, František rôzne cirkevné ofícia kanonik, opát, prepošt


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1033520Komlóši, FrantišekBosznia és Herczegovina jogviszonya Magyarországhoz a középkorban 1103-15281879
1033521Komlóši, FrantišekBosnia és Herczegovina története1882
943486Komlóši, FrantišekAssisi szent Ferencz kétszázados emléke1882
943491Komlóši, FrantišekIfjúsági színház1883
943487Komlóši, FrantišekSujánszky Antal1886
943488Komlóši, FrantišekZelliger József a nagyszombati kir. kath. tanítóképezde b. e. igazgatótanárának ... vázlatos életrajza1887
943489Komlóši, FrantišekHol késik a katholikus autonómia?1889
943490Komlóši, FrantišekAz Esztergom főegyházmegyei római katholikus iskolák története1896
945640Komlóši, FrantišekSzent Erzsébet életrajza1907

Preklady

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1033522Germanus, KonstantinReformátorok1884
1033523Bernhard, I.Az uzsorás áldozata1886
1033524A szent mise a világ legnagyobb kincse1895