logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKolossy, Juraj (Necpaly, 1697)

Iné mená:

Kolossy Georgius.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Teológiu študoval v seminári sv. Štefana kráľa, po skončení štúdia bol 5. apríla 1680 vysvätený za kňaza. 1. februára 1691 bol ustanovený za farára v Háji, 12. mája 1692 v Klíži a Klátovej Novej Vsi, 27. apríla 1693 v Očovej, tam pracoval až do r. 1694. Potom v júni 1697 v Necpaloch, kde ešte v tom roku prestal pracovať.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Turčianske Teplice 1691 feb. 1. 1692 - - Kolossy, Juraj (Necpaly, 1697) farár
Veľký Klíž 1692 máj 12. 1693 - - Kolossy, Juraj (Necpaly, 1697) farár aj Klatova Ves
Očová 1693 apr. 27. 1694 - - Kolossy, Juraj (Necpaly, 1697) farár
Belá-Dulice 1697 - - 1697 - - Kolossy, Juraj (Necpaly, 1697) farár
Necpaly 1697 jún - 1697 - - Kolossy, Juraj (Necpaly, 1697) excurrendo z Belej