logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKolossy, Ján (17. stor.)

Iné mená:

Kolossy Joannes.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Bol chovancom zvolenského archidiakonátu a 29. mája 1676 bol vysvätený za kňaza. 3. júna toho roka prijal misiu do Zvolena. 5. mája 1677 bol ustanovený za farára vo Veľkej Suchej. 12. mája 1679 prijal úrad do nejakej farnosti, ktorej názov nie je známy. 7. marca 1681 v Sóshartyáne, odtiaľ 4. apríla 1682 znova prešiel do nemenovanej farnosti Potom bol 1. mája 1684 ustanovený v Detve, kde pracoval až do r. 1688.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dolná Streda 1647 sp. - - - - Kolossy, Ján (17. stor.) farár
Hrnčiarska Ves 1677 máj 6. 1681 - - Kolossy, Ján (17. stor.) farár
Očová 1680 apr. 6. 1687 - - Kolossy, Ján (17. stor.) farár
Soóshartyán (Maďarsko) 1682 mar. 7. 1682 apr. 12. Kolossy, Ján (17. stor.) farár
Detva 1684 máj 1. 1688 - - Kolossy, Ján (17. stor.) farár