logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKoller, Július

Iné mená:

Koller, Gyula

Tituly:

Mons., náboženský spisovateľ, redaktor

Životopisné dáta:

* 1. apríla 1921, Podunajské Biskupice, dnes časť Bratislavy – † 26. novembra 2015, Trstice, okr. Galanta

Životopis:

Po ukončení základnej školy v rodisku študoval na gymnáziách v Bratislave, Komárne a v Ostrihome, kde zmaturoval. Bohoslovecké štúdiá začal na tamojšej Teologickej vysokej škole a dokončil ich na bratislavskej bohosloveckej fakulte. Za kňaza ho vysvätili 23. júna 1946.
Ako kaplán pôsobil v Želiezovciach (1946), Nových Zámkoch (1946-1948) a v Zlatých Moravciach (1948-1949), kde ho vzali do vyšetrovacej väzby s obvinením z účasti na protištátnom sprisahaní.
Po niekoľkomesačnej väzbe ho prepustili a bol vymenovaný za kaplána v Topoľčanoch (1949-1950). Potom sa stal správcom farnosti v Meleku (1950-1951), v Kráľovej nad Váhom (1951-1957), v Šamoríne (1957-1966), vo Vojke (1966-1970). V období normalizácie ho obviňovali z aktívnej účasti v hnutí Dielo koncilovej obnovy a na nátlak štátnych orgánov ho r. 1970 preložili do Boldogu v seneckom okrese, kde pôsobil do r. 2000. Postupne ho vymenovali za dekana (1974), asesora (1986), monsignora (1993) a preláta (2004). Od 1. januára 2001 bol výpomocným duchovným v Bratislave - Podunajských Biskupiciach až do 28. februára 2014. Po reorganizácii slovenskej cirkevnej provincie náležal od 14. februára 2008 Bratislavskej arcidiecéze. Na odpočinku žil v domove seniorov v Trsticiach v okrese Galanta. Pochovajú ho v rodisku.
Podieľal sa na publikačnej činnosti - na samizdatovo vydávaných zbierkach kázní na nedele a sviatky Homília, na vydaní modlitebnej knihy Miatyánk (Otčenáš). Z poverenia Spolku sv. Vojtecha sa zúčastňoval na príprave maďarských učebníc náboženstva. V r. 1990 sa podieľal na založení Cirkevného nakladateľstva Glória, stal sa jeho tajomníkom a súčasne šéfredaktorom ním vydávaného katolíckeho týždenníka Remény (Nádej).

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 342; Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 708-709;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-K-L.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Želiezovce 1946 jún 23. 1946 po - Koller, Július kaplán
Nové Zámky 1946 po - 1948 - - Koller, Július kaplán
Zlaté Moravce 1948 - - 1949 - - Koller, Július kaplán
Topoľčany 1949 - - 1950 - - Koller, Július kaplán
Melek 1950 - - 1951 - - Koller, Július administrátor
Kráľová nad Váhom 1951 - - 1957 - - Koller, Július administrátor
Šamorín 1957 - - 1966 - - Koller, Július administrátor
Vojka nad Dunajom 1966 - - 1970 - - Koller, Július administrátor
Boldog 1970 - - 2000 dec. 31. Koller, Július administrátor dekan(1974), asesor(1986), monsignor(1993)
Podunajské Biskupice 2001 január 1. 2014 febr. 28. Koller, Július výpomocný duchovný prelát(2004)
Trstice 2014 febr. 28. +2015 nov. 26. Koller, Július dôchodok


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
943435Koller, JúliusA mennyei Atyához megyünk1990
943436Koller, JúliusTalálkozunk az irgalmas Atyánkkal1990
943437Koller, JúliusFelnőtt kereszténnyé válunk1990
661805Koller, JúliusGlória énekes imakönyv1991
850112Koller, JúliusA szentmise könyörgései. 11991
661807Koller, JúliusNapi örömhír 11992
943438Koller, JúliusJézus evangéliuma1992
662821Koller, JúliusÖszövetségi történetek1993
943439Koller, JúliusNaptárunk szentjei1993
281968Koller, JúliusKis Glória1999
647225Koller, JúliusNapi üzenet 22004
18241Koller, JúliusNapi Üzenet III.2005
18244Koller, JúliusŰnnepi örömhír2006
216740Koller, JúliusJézus nyomdokain "A" év2008
388931Koller, JúliusJézus nyomdokain...B év. 2009