logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKoller, Jozef

Životopisné dáta:

* 8. júna 1924, Bratislava – † 21. januára 2001, Bratislava - Vrakuňa, poch. v Ohradoch, okr. Dunajská Streda

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol 22. júna 1948 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsôbil v r. 1948 v Krušovciach v okrese Topoľčany, v r. 1949 v Šoporni v okrese Galanta, v rokoch 1949-1951 v Radošovciach, v rokoch 1951-1953 v Hurbanove v komárňanskom okrese, v rokoch 1953-1955 v Tvrdošovciach v okrese Nové Zámky a jeden rok v Želiezovciach v levickom okrese. V r. 1956 sa stal administrátorom farnosti Vlčany v okrese Šaľa, v rokoch 1959-1964 pôsobil vo farnosti Kajal v okrese Galanta. Od r. 1964 spravoval farnosť Ohrady v okrese Dunajská Streda, kde pôsobil až do odchodu na odpočinok v r. 1992. Na odpočinku v Bratislave-Vrakuni, ale už od r. 1995 spravoval farnosť Vojka nad Dunajom. Od 15. apríla 1998 žil na odpočinku v Bratislave-Vrakuni. Je pochovaný vo svojom dlhoročnom pôsobisku.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 342;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-K-L.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Krušovce 1948 jún 20. 1949 - - Koller, Jozef kaplán
Šoporňa 1949 - - 1949 - - Koller, Jozef kaplán
Radošovce 1949 po - 1951 - - Koller, Jozef kaplán
Hurbanovo 1951 - - 1953 - - Koller, Jozef kaplán
Tvrdošovce 1953 - - 1955 - - Koller, Jozef kaplán
Želiezovce 1955 - - 1956 - - Koller, Jozef kaplán
Vlčany 1956 - - 1959 - - Koller, Jozef správca farnosti
Kajal 1959 - - 1964 - - Koller, Jozef správca farnosti
Ohrady 1964 - - 1992 - - Koller, Jozef správca farnosti
Bratislava-Vrakuňa 1992 - - 1995 - - Koller, Jozef dôchodok
Vojka nad Dunajom 1995 - - 1998 apríl 15. Koller, Jozef správca farnosti
Bratislava-Vrakuňa 1998 apríl 15. +2001 január 21. Koller, Jozef dôchodok