logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKollár, Konštantín

Iné mená:

Kollár Konštantín

Životopisné dáta:

* 15. septembra 1911, Gbely, okr. Skalica – † 6. novembra 1973, Predajná, okr. Brezno

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol 23. februára 1936 vysvätený v Banskej Bystrici za kňaza. Bol kaplánom v Trubíne, kde sa neskôr stal správcom farnosti. V r. 1937 bol kaplánom v Hronci, kde sa po roku stal správcom farnosti. Od r. 1939 bol kaplánom v Oslanoch. V rokoch 1941 - 1946 bol správcom farnosti Špania Dolina, od r. 1946 správcom farnosti v Ľubietovej, kde sa v r. 1952 stal dekanom. Od r. 1957 pôsobil ako správca farnosti Predajná, kde aj zomrel.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 46; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat;
internetové zdroje

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Špania Dolina 1941 - - 1946 - - Kollár, Konštantín farár
Ľubietová 1947 - - 1957 - - Kollár, Konštantín farár
Predajná 1957 - - 1974 - - Kollár, Konštantín správca farnosti