logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKoleštík, Pavel

Iné mená:

Koleštík Pavel

Životopisné dáta:

* 11. novembra 1878, Hájniky, okr. Zvolen – † 19. mája 1957, Necpaly, okr. Martin

Životopis:

Po skončení teologického štúdia bol v r. 1902 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Močiari, kde sa v r. 1907 stal správcom farnosti. Od r. 1912 bol administrátorom v Jalnej, pričom od r. 1914 excurrendo spravoval aj Močiar. V rokoch 1919 - 1922 bol kaplánom v Čiernom Balogu. Od r. 1922 bol menovaný do Necpál, kde bol v r. 1927 inštalovaný za farára. Zomrel 49ročný.
Bol tichý a skromný kňaz, ktorý vo svojom živote niesol ťažkú kalváriu.

Pramene:

Historia domus Necpaly; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Necpaly 1903 - - 1903 - - Koleštík, Pavel administrátor
Močiar 1907 - - 1912 - - Koleštík, Pavel farár
Trnavá Hora 1912 - - 1919 - - Koleštík, Pavel farár
Necpaly 1922 - - 1927 - - Koleštík, Pavel farár