logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKoch, Jozef

Iné mená:

Koch Josephus.

Životopisné dáta:

* 2. februára 1801 – † 23. júna 1864, Bučany, okr. Trnava

Životopis:

Teológiu absolvoval v seminári Marianum po štvrtom ročníku. Rok 1825 strávil v kňazskom seminári v Ostrihome, kde 14. augusta toho roka bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil vo Veľkej Mani, od r. 1826 v Kuchyni, od r. 1827 v Senici, od r. 1828 v Moravanoch a od r. 1830 v Preseľanoch nad Ipľom. V r. 1831 obdržal farnosť Šurianky, odtiaľ prešiel v r. 1836 do Horného Trhovišťa, čoho sa zriekol v r. 1859. Zostal medzi emeritnými farármi v Bučanoch, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Šurianky 1831 - - 1836 - - Koch, Jozef farár
Horné Trhovište 1836 - - 1859 - - Koch, Jozef farár