logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKoch, Ján Krištof

Iné mená:

Koch Joannes, Christophorus.

Životopisné dáta:

* 1676 – † 1752

Životopis:

Študoval v seminári sv. Štefana, 2. apríla 1700 bol vysvätený za kňaza. 26. mája toho roka bol ustanovený za farára v Kľačne, kde pracoval až do r. 1707. Dňa 9. mája 1709 bol dočasne ustanovený v Börszöny, kde bol až do 28. júla t. r. Odtiaľ prešiel do Banskej Belej, keď bol kostol vrátený od nekatolíkov. Už v r. 1711 mal nástupcu. 21. decembra 1722 bol ustanovený vo Vysokej pri Banskej Štiavnici. Tam v r. 1731 vykonal vizitáciu Ján Ujvendéghy, ktorý povedal, že farár má 55 rokov. V r. 1734 sa zriekol farnosti a odišiel do kňazského domova, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kľačno 1700 máj 26. 1707 - - Koch, Ján Krištof farár
Börzsöny (Maďarsko) 1709 máj 9. 1709 júl 28. Koch, Ján Krištof farár
Banská Belá 1710 - - 1711 - - Koch, Ján Krištof farár
Veľký Klíž 1711 - - 1720 - - Koch, Ján Krištof farár
Vysoká 1722 dec. 21. 1734 - - Koch, Ján Krištof farár
Banská Hodruša 1730 febr. - 1730 máj - Koch, Ján Krištof excurrendo z Vysokej