logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKnopp, Anton

Iné mená:

Knopp Anton

Životopisné dáta:

* 2. decembra 1836, Banská Štiavnica – † 6. FEBRUÁRA 1891, Lutila, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1860 vysvätený za kňaza. Bol ceremoniárom a aktuárom, od r. 1868 sekretárom biskupského úradu. Od r. 1872 bol farárom v Janovej Lehote, kde sa v r. 1880 stal dekanom, v r. 1881 dištriktuálnym dekanom. Od r. 1881 pôsobil v Lutile, kde aj zomrel.

Pramene:

Historia domus Lutila; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Janova Lehota 1872 - - 1881 - - Knopp, Anton farár
Lutila 1881 - - 1891 - - Knopp, Anton farár