logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKmoško, Imrich

Iné mená:

Kmoskó Emericus, Judas Thaddaeus.

Životopisné dáta:

† 2. novembra 1749, Dolný Lopašov, okr. Skalica

Životopis:

V seminári sv. Štefana študoval morálnu teológiu. 5. mája 1722 bol ustanovený za farára v Bohuniciach. Odtiaľ prešiel 13. januára 1723 do Lančára, kde v r. 1731 vykonal vizitáciu František Ziči. 14. mája 1735 bol ustanovený v Trstenej. V r. 1736 bol v kongregácii Panny Márie Karmelskej. 31. januára 1737 žiadal dvoch kaplánom. Tam pracoval až do r. 1738. Od 25. júla 1743 pôsobil v Kríži nad Váhom čiže v Považanoch, ale už od 6. septembra toho roka bol v Lopašove. Začal písať najstaršiu matriku, čo existovala. Tam aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Jaslovské Bohunice 1722 máj 5. 1723 feb. - Kmoško, Imrich farár
Lančár 1723 jan. 13. 1735 - - Kmoško, Imrich farár
Trstená 1735 máj 14. 1738 - - Kmoško, Imrich farár
Považany 1743 júl 25. 1743 - - Kmoško, Imrich farár
Dolný Lopašov 1743 sept. 6. +1749 nov. 2. Kmoško, Imrich farár