logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKlement, Karol

Iné mená:

Clement Carolus. Klement, Ignác nazývaný Clement Carolus

Životopisné dáta:

18. st.

Životopis:

Pochádzal z Pešte. Študoval v generálnom seminári, v r. 1767 dosiahol bakalára filozofie. Po ukončení teológie vo viedenskom Pázmaneu bol vysvätený za kňaza a 22. marca 1769 ho poslali za kaplána do Misérdu čiže Nových Košarisk. 15. mája 1770 bol ustanovený za farára vo Štvrtku na Ostrove. 31. marca 1771 nastalo vyšetrovanie v nedostatku, pretože úplne zanedbal prečítanie nedeľného evanjelia. Vyšetrovanie zrušil František Vörös r. 1778. V decembri 1789 sa stal miestnym kaplánom v Boldogu. Za neho v r. 1791 prijal kostol chrámové rúcha z budínskeho erárneho depozitára. V júni 1798 odišiel do ústavu pre emeritných farárov v Trnave, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Štvrtok na Ostrove 1770 máj 15. 1779 - - Klement, Karol farár
Börzsöny (Maďarsko) 1779 - - 1781 feb. - Klement, Karol farár
Boldog 1789 dec. - 1798 jún - Klement, Karol farár