logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazov



Kiss, Štefan (Čebovce, -1760)

Iné mená:

Kiss Stephanus.

Životopisné dáta:

* Krásnohorská Dlhá Lúka, okr. Rožňava – † 22. septembra 1760, Čebovce, okr. Veľký Krtíš

Životopis:

Ako chovanec seminára sv. Štefana sa v r. 1744 stal bakalárom a v r. 1745 magistrom filozofie. Teológiu ukončil v generálnom seminári v r. 1748 po štvrtom ročníku. 22. februára 1749 bol ustanovený za farára v Neninciach. Keď bola vo filiálke Čebovce zriadená farnosť, bol do nej ustanovený 11. apríla 1754 a prešiel do nej, pretože mala pohodlný dom. 2. októbra 1755 sa zriekol predošlej farnosti, ale v decembri 1758 ju znovu prijal a spravoval do augusta 1759. Zomrel v Čebovciach.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nenince 1749 feb. 22. 1754 apr. 11. Kiss, Štefan (Čebovce, -1760) farár
Čebovce 1754 apr. 11. +1760 sept. 22. Kiss, Štefan (Čebovce, -1760) farár
Nenince 1758 dec. - 1759 aug. - Kiss, Štefan (Čebovce, -1760) farár