logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKišfaludi, Žigmund

Iné mená:

Kisfaludy Sigismundus

Tituly:

kanonik

Životopisné dáta:

* 18. júla 1837, Senec – † po r. 1906, Bratislava

Životopis:

Gymnázium navštevoval v Bratislave, Rábe a ukončil v Trnave. Potom študoval teológiu v Ostrihome, po skončení štúdií bol 28. júla 1861 vysvätený za kňaza. V rokoch 1861-1867 bol kaplánom v Šamoríne, do r. 1868 kaplánom v mestskej časti Podunajské Biskupice, v rokoch 1868-1872 v Dunajskej Strede, v rokoch 1872-1888 v Illésházi čiže vo farnosti Nový Život. V rokoch 1888-1892 bol farárom v Zlatých Klasoch, pričom bol od septembra 1888 vicediakononom. Od 1. októbra 1892 bol farárom v Šamoríne. Od r. 1906 bol bratislavským kanonikom.
Ako ostrihomský bohoslovec viac rokov uverejňoval články v Kath. Néplap, Szépirodalmi Közlöny, Nép Ujság, M. Tudom. Értekező, M. Sion, Idők Tanújábá, Történelmi Tár, Századok, Pozsonyvidéki Lapok.
Z nemčiny preložil dielo F. Hurtera Mesiace poníženosti. Rozjímania a modlitby. V rukopise zanechal monografiu o Šamoríne.

Pramene:

Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894;
http://lexikon.katolikus.hu/K/Kisfaludy.html; www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm
Schem. 1915.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Šamorín 1861 - - 1867 - - Kišfaludi, Žigmund kaplán
Podunajské Biskupice 1867 - - 1868 jan. 16. Kišfaludi, Žigmund kaplán
Dunajská Streda 1868 jan. 16. 1872 sept. 26. Kišfaludi, Žigmund kaplán
Nový Život - Eliášovce 1872 sept. 26. 1872 okt. 15. Kišfaludi, Žigmund administrátor
Nový Život - Eliášovce 1872 okt. 15. 1888 - - Kišfaludi, Žigmund farár
Zlaté Klasy 1888 - - 1892 - - Kišfaludi, Žigmund farár
Šamorín 1892 - - 1906 - - Kišfaludi, Žigmund farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1033164Kišfaludi, ŽigmundSomorja monographiája1895?

Preklady

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1033163Hurter, F.Az alázatosság hónapja1861