logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKiš, Andrej

Iné mená:

Kiss Andreas.

Životopisné dáta:

† 24. januára 1814, Kukučínov, okr. Levice

Životopis:

Teológiu absolvoval v generálnom seminári v Bratislave v r. 1790 po štvrtom ročníku. Rok 1791 prečkal v Trnave. Ako kaplán pôsobil v Sládkovičove a od r. 1792 v Levice. 20. mája 1799 sa stal farárom v Kukučínove. V r. 1801 bol z rozhodnutia dvorskej komory opravený kostol, fara a škola. Tam aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kukučínov 1799 máj 20. +1814 jan. 24. Kiš, Andrej farár