logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKevický, Anton

Iné mená:

Kevický Antonius

Životopisné dáta:

* 1796 – † 20. mája 1873

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1819 vysvätený za kňaza. Bol prebendátom, potom kaplánom v Nitrianskom Pravne, Handlovej a Banskej Bystrici. V r. 1831 bol správcom farnosti v Ponikách, potom kaplánom v Banskej Bystrici. Od r. 1832 bol farárom v Malinovej. V r. 1841 rezignoval na faru kvôli pijatike a ostal kaplánom. V r. 1852 pôsobil v Prochoti, no ešte v tom roku odišiel do dôchodku a žil v dome dôchodcov, kde zomrel.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Poniky 1831 - - 1832 - - Kevický, Anton administrátor
Malinová 1832 - - 1841 - - Kevický, Anton farár
Očová 1849 - - 1849 - - Kevický, Anton administrátor
Kunešov 1849 - - 1849 - - Kevický, Anton interný administrátor
Prochot 1852 - - 1852 - - Kevický, Anton farár
Vyhne 1852 sp. - - - - Kevický, Anton kaplán
Slovenská Ľupča 1860 - - 1860 - - Kevický, Anton administrátor
Motyčky 1861 - - 1862 - - Kevický, Anton farár