logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKetzer, František

Iné mená:

Ketzer Franciscus.

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Študoval v budínskom seminári, 21. septembra 1766 ho poslali za kaplána do Veličnej. Nato bol 29. apríla 1768 bol ustanovený za farára v Liptovskej Svätej Anne. Od mesiaca marca 1770 spravoval Oravské Veselé, kam bol ustanovený 1. júna toho roka, čím bol inkorporovaný do novozriadenej Spišskej diecézy.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Liptovská Anna 1768 apr. 29. 1770 jún 1. Ketzer, František farár
Oravské Veselé 1770 jún 1. - - - Ketzer, František farár
Veselé 1770 mar. - 1770 - - Ketzer, František farár