logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKelemen, Ján

Životopisné dáta:

* 22. február 1920, Komjatice, okr. Nové Zámky -

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol ordinovaný 12. júna 1949 za kňaza. V rokoch 1949-1951 bol kaplánom v Nedede v okrese Šaľa, v rokoch 1951-1954 v Šuranoch v okrese Nové Zámky, v rokoch 1954-1957 vo farnosti Bratislava-Tehelné pole. Od r. 1957 bol zatvorený, do pastorácie sa dostal až po amnestii, keď sa v r. 1965 stal kaplánom v Sládkovičove v okrese Galanta, v r. 1967 v trnavskom Dóme sv. Mikuláša. Od r. 1968 pôsobil ako správca farnosti Zbehy až do 30. júna 2002. Od 1. júla 2002 žije na odpočinku v rodisku, pričom ešte do júna 2006 vypomáhal v pastorácii. Po reorganizácii slovenskej cirkevnej provincie náleží od 14. februára 2008 Nitrianskej diecéze.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 341;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-K-L.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Neded 1949 jún 12. 1950 - - Kelemen, Ján kaplán
Šurany 1951 - - 1954 - - Kelemen, Ján kaplán
Bratislava-Tehelné pole 1954 - - 1957 - - Kelemen, Ján kaplán
1957 - - 1965 - - Kelemen, Ján mimo pastorácie
Sládkovičovo 1965 - - 1967 - - Kelemen, Ján kaplán
Trnava 1967 - - 1968 - - Kelemen, Ján kaplán
Zbehy 1968 - - 2002 jún 30. Kelemen, Ján správca farnosti
Komjatice 2002 júl 1. - - - Kelemen, Ján dôchodok do júna 2006 výpomoc v pastorácii