logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKelekovič, Ján

Iné mená:

Kellekovics, vel Kergovich Joannes.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Od januára 1656 až do r. 1659 bol farárom v Trstíne v Bratislavskej župe. Odtiaľ prešiel v tom istom roku do Jablonice. V r. 1660 dala Barbara Apponiová znovu vystavať kostol od základov s tromi kamennými oltármi. Tam 3. marca 1663 dostal nástupcu. 22. októbra 1666 bol ustanovený v Piešťanoch. Tu pracoval až do r. 1668. Dňa 10. septembra 1678 bol ustanovený vo Veselom, ku ktorému boli 8. marca 1680 pripojené Borovce. Od mája 1687 vo Vištuku, kde pracoval až do 20. mája 1689.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Trstín 1656 jan. - 1659 - - Kelekovič, Ján farár
Jablonica 1659 - - 1663 - - Kelekovič, Ján farár
Piešťany 1666 okt. 22. 1668 - - Kelekovič, Ján farár
Veselé 1678 sept. 10. 1690 - - Kelekovič, Ján farár
Vištuk 1687 máj - 1689 máj - Kelekovič, Ján farár