logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKatona, Štefan

Iné mená:

Katona Stephanus.

Životopisné dáta:

* Brestov, okr. Prešov – † 12. augusta 1738, Jaklovce, okr. Gelnica

Životopis:

Pochádzal zo Šarišskej župy. 6. apríla 1717 bol prijatý do alumnátu budínskeho Széchényiana. 24. septembra 1718 bol vysvätený za kňaza a vyslaný do duchovnej správy. 7. apríla 1719 bol ustanovený za farára v Koši. Odtiaľ prešiel do Sľažian, kde bol ustanovený 22. júna 1722 a pracoval až do r. 1728. Nato sa stal farárom v Jaklovciach, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Koš 1719 apr. 7. 1721 - - Katona, Štefan farár
Sľažany 1722 jún 22. 1728 - - Katona, Štefan farár