logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKasza, František

Iné mená:

Kasza Franciscus.

Tituly:

dištriktuálny dekan, asesor

Životopisné dáta:

* Bicsérd, Maďarsko – † 13. marca 1804, Levice

Životopis:

Narodil sa v Baranskej župe. Ako chovanec seminára sv. Štefana sa v r. 1764 stal bakalárom, v r. 1765 magistrom filozofie. Teológiu absolvoval v tom istom seminári v r. 1768 po treťom ročníku. Ako kaplán pôsobil v Rimóci. 15. mája 1771 bol ustanovený za farára do novozriadenej farnosti v Mederi. Odtiaľ 16. decembra 1772 v Sládkovičove. 15. decembra 1777 sa vymenil s Martinom Harmathom v Leviciach. Tam sa 17. septembra 1779 konala Baťánova vizitácia. V tom roku bol ustanovený stabilný slovenský kaplán z náboženskej základiny. 28. apríla 1788 farár z tej istej základiny požiadal o druhého kaplána, ktorého prijal v r. 1789. Od r. 1798 bol dekanom dištriktu. Bol tiež prísediacim súdnej tabule Tekovskej župy a konventuálom hronského konventu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sládkovičovo 1772 dec. 16. 1777 dec. 15. Kasza, František farár
Levice 1777 dec. 15. +1804 mar. 13. Kasza, František farár