logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKároly, Ján František

Iné mená:

Károly Joannes, Franciscus.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Teológiu ukončil v Pázmáneu v r. 1685. V mesiaci máji 1689 bol ustanovený za farára v Šuranoch. 10. apríla 1690 v Horných Salibách, nato 11. apríla 1691 vo Vámosi. Od 28. marca 1696 pôsobil v Jelke, Veľkých Úľanoch. Kde v kole svojej horlivosti navrátil mnohých nekatolíkov do lona katolíckej Cirkvi. Pracoval až do mája 1698.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Šurany 1689 máj - 1689 - - Károly, Ján František farár
Horné Saliby 1690 apr. 10. 1691 apr. 11. Károly, Ján František farár
Vámos(Maďarsko) 1691 apr. 11. 1692 - - Károly, Ján František farár
Veľké Úľany 1696 mar. 28. 1698 máj - Károly, Ján František farár
Jelka 1696 mar. 28. 1698 máj - Károly, Ján František farár