logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKardoš, Viktor Gejza

Iné mená:

Kardoss de Kardos-Vaszka

Životopisné dáta:

* 1865, Prečín, okr. Považská Bystrica – † 6. marca 1936, Nitra

Životopis:

Mal šľachtický pôvod a používal prídomok de Kardos-Vaszka (z Kardošovej Viesky). Kňazské svätenie prijal v r. 1889. Jeden rok bol kaplánom v Lednici a jeden rok v Skačanoch. V r. 1891 sa stal interným administrátorom v Solčanoch. V r. 1892 bol kaplánom v Turzovke, v r. 1893 v Dolnom Hričove. V r. 1895 sa stal administrátorom v Lietave, ale ešte v tom istom roku sa stal kaplánom v Žiline. Súčasne pôsobil aj ako katechéta v žilinskom Biskupskom sirotinci. Dňa 1. júla 1903 odišiel spravovať farnosť Veľký Klíž. Od roku 1907 žil na trvalom odpočinku v Nitre.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis 1913, s. 141; Prikryl, Ľ.V.: Žilinskí kňazi a rehoľníci, Žilina 2007, s. 39.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Lednica 1889 - - 1890 - - Kardoš, Viktor Gejza kaplán
Skačany 1890 - - 1891 - - Kardoš, Viktor Gejza kaplán
Solčany 1891 - - 1892 - - Kardoš, Viktor Gejza interný administrátor
Oponice 1891 - - 1891 - - Kardoš, Viktor Gejza administrátor
Turzovka 1892 - - 1893 - - Kardoš, Viktor Gejza kaplán
Dolný Hričov 1893 - - 1895 - - Kardoš, Viktor Gejza kaplán
Lietava 1895 - - 1895 - - Kardoš, Viktor Gejza administrátor
Žilina 1895 - - 1903 - - Kardoš, Viktor Gejza kaplán
Veľký Klíž 1903 - - 1907 - - Kardoš, Viktor Gejza administrátor
1907 - - - - - Kardoš, Viktor Gejza dôchodca