logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKardoš, Ján

Iné mená:

Kardos Joannes. Kardoss Ján.

Životopisné dáta:

* 1663, Kardos, Maďarsko – † po r. 1727

Životopis:

Pochádzal z Kardosa zo zemianskej rodiny. Študoval v seminári Panny Márie. V r. 1683 sa stal bakalárom filozofie. V r. 1683 bola škola 5. júla prerušená kvôli rebéliám Turkov a Tatárov a nekonala sa promócia magistrov,až v r. 1684 a 1685. Teológiu ukončil v tom istom seminári po treťom ročníku. 9. novembra 1688 bol ustanovený za farára v Necpaloch a Belej, kde v r. 1697 vykonal vizitáciu Imrich Pongrácz, ktorý o farárovi povedal, že má 34 rokov, kňazom je 9 rokov. Svojím dielom a prácou obrátil 155 nekatolíkov. Nato bol 7. júna 1697 ustanovený v Turčianskom Svätom Michale, kde v r. 1727 dostal nástupcu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Belá-Dulice 1688 - - 1697 - - Kardoš, Ján farár
Necpaly 1688 nov. 9. 1697 - - Kardoš, Ján excurrendo z Belej
Turčiansky Michal 1697 jún 7. 1727 - - Kardoš, Ján farár
Turčianske Teplice 1710 - - 1710 - - Kardoš, Ján excurrendo z Michala