logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKaras, Žigmund

Iné mená:

Kárász, Sigismundus.

Životopisné dáta:

* 1692, Skalica – † 23. marca 1754, Skalica

Životopis:

11. októbra 1714 bol prijatý do budínskeho alumnátu, kde absolvoval teológiu po treťom ročníku. Od 29. októbra 1716 bol kaplánom v Radošinej, od 25. októbra 1717 farárom vo Veľkej Modrovke čiže v Modrovej, od 5. decembra 1719 v Pobedime, od 24. februára 1728 v Smoleniciach. 16. januára 1733 ho zvolili mestský magistrát za farára v Skalici väčšinou hlasov proti kandidatúram farára šaštínskeho a jablonického. 31. januára dostal potvrdenie z Trnavy. V r. 1738 mesto falošne označilo farára, že ako príklad chválil 12 palíc. S mestom mal niektoré drobné nezhody aj o svätení sviatku sv. Františka Xaverského. Na fare mal hospodárstvo. Vo svojom závete poručil svoje vinohrady karmelitámom - okrem iných odkazov na náboženské ciele. Za jeho pôsobenia sa hľadalo miesto pre nový cintorín, lebo dovtedajšie miesta pochovávania pri farskom kostole a pri kaplnke sv. Juraja boli plné. V roku 1756 bola prepustená na cintorín farská záhrada v meste a 28. februára 1757 v nej bol požehnaný nový cintorín, ale jednalo sa o dočasné riešenie. V r. 1759 bol postavená kaplnka sv. Urbana. 15. mája 1762 bol požehnaný nový cintorín na kopci zvanom Kalvária. Významnejšie rodiny mali krypty v kostoloch. Zostal skalickým dekanom až do svojej smrti.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Košík, Ľ. Kňazské osobnosti Skalice. Skalica: 2014

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Modrová 1717 okt. 25. 1719 dec. 5. Karas, Žigmund farár
Pobedim 1719 dec. 5. 1728 feb. 24. Karas, Žigmund farár
Smolenice 1728 feb. 24. 1733 jan. 16. Karas, Žigmund farár
Skalica 1733 jan. 16. +1753 mar. 23. Karas, Žigmund farár