logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKaraba, Juraj

Iné mená:

Karaba Georgius.

Tituly:

titulárny biskup, kazateľ, literárny historik

Životopisné dáta:

* 1733, Nitrianska stolica – † 31. decembra 1814, Rožňava

Životopis:

Presný dátum narodenia ani jeho rodisko nepoznáme. Teológiu študoval v Trnave.
Od 5. júla 1760 bol kaplánom v Bojniciach, od 9. marca 1763 farárom v Rapovciach, kde v r. 1767 vystavali nový kostol od základov, na ktorý dala kráľovná Mária Terézia 1210 florénov. od 28. mája 1769 pôsobil ako misionár v Rimavskej Sobote, kde sa v r. 1771 stal farárom a dekanom. V r. 1776 bol s farnosťou inkorporovaný z Ostrihomskej do Rožňavskej diecézy, stal sa opátom a rožňavským kapitulným kanonikom, od 20. novembra 1796 bol veľprepoštom; začas bol aj generálnym vikárom biskupa v Rožňave, napokon bol v r. 1812 vysvätený za titulárneho biskupa srbského.
V Rimavskej Sobote sa proti nemu vzbúrili tamojší protestanti. Spor riešila priamo panovníčka Mária Terézia, ktorá rozhodla v jeho prospech.
Bol autorom viacerých kázní Sermo ad dnum Franciscum Szányi episcopum Rosnaviensem dum episcopalem sedem capesseret. Dictus Rosnaviae anno 1802. die 1. Martii (Reč venovaná... Františkovi Sánimu, rožňavskému biskupovi, Košice 1802), Megtért emberek énekje, melyet nem régen szerzett és egy megkeseredett, de reménységgel teljes lélek képében tett fel egy nevezetlen ember (Pieseň navrátilcov, 1809). V rukopise zanechal literárnohistorické poznámky o významnejších udalostiach svojej doby. Časť z nich vyšla v časopise Rozsnyói hiradó (1885).

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Slovenský biografický slovník III. Martin 1989, s. 35; Zelliger, A.: Egyházi írók csarnoka. Trnava 1893, s. 220-221; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Rapovce 1763 mar. 9. 1771 máj 15. Karaba, Juraj farár
Rimavská Sobota 1771 - - 1776 - - Karaba, Juraj farár


Stručná bibliografia:

Knihy o ňom

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1042858Török, JozefIll. ac Rev. Dno Georgio Karaba... 1813